Profesionálna montáž

Montáž

Kvalitne odvedená práca za výhodné ceny!

Profesionalita a odbornosť nášho tímu je enormná! A preto sú všetky ponúkané typy montáží odvedené naozaj na 100%. Každý druh nami ponúkanej montáže je zárukou dokonalej tepelnej izolácie, efektívneho odvádzania nadbytočnej vlhkosti a výrazného zlepšenia vetrania. Zabraňujú tak usádzaniu plesní a úniku tepla. Kvalitne odvedená práca, ktorá vydrží!

 

 

Parozábrana INT+EXT

Parozábrana INT+EXT - Paropriepustné a paronepriepustné pásky

Zbavte sa problémov s únikom tepla, usádzaním plesní a zvyšovaniu vlhkosti! Pomôže vám parozábrana zaistená ako vnútorným, tak aj vonkajším tesnením. Dokáže rozumne regulovať priepustnosť vodných pár a zabezpečuje maximálne možné odvetrávanie škáry. Ponúka zvýšenú odolnosť voči prípadnému pretrhnutiu.

 

 

Montáž s tesniacim systémom - Trio +

Montáž s tesniacim systémom trio+

Tento typ montáže je zaistený penovým polyuretánom s otvormi, ktoré sú doplnené o syntetickú živicu. Táto dokonalá metóda výrazne minimalizuje celkové straty tepla a šetrí tak vaše peniaze. Prevedenie montáže je jednoduché a nezávislé na teplote. Využíva sa na rozsiahle rozpätie škár a je skvelým riešením pre dilatačné škáry.

 

 

Predsadená montáž okien a dverí pre pasívne domy 

Predsadená montáž je stopercentne funkčné riešenie navrhnuté s prihliadnutím na požiadavky zo strany legislatívy, investorov a montážnych firiem. Extrémne výkonné lepidlo a tuhý profil sú zárukou dokonalého utesnenia a maximálnej únosnosti spojov. Často sa využíva pri pasívnych domoch s nízkoenergetickými štandardmi. Bezkonkurenčný pomer ceny a kvality zaujme aj najnáročnejších zákazníkov.

 

 

Dôkladná starostlivosť je prvým krokom k dlhodobému fungovaniu!

Koľko starostlivosti vašim oknám venujete, toľko funkčného času vám ponúknu! Pokiaľ ich údržbu odvediete nesvedomito, vydržia vám oveľa kratšie, ako keby im venujete dôkladnú pozornosť. Dodržiavanie nasledovných tipov povedie k stopercentnej funkčnosti produktov!

1. Odstránenie ochranných fólií a odstránenie hrubých nečistôt po omietaní

Produkty, ktoré zakúpite na našom e-shope sú opatrené vonkajšími a vnútornými fóliami. Tieto fólie plnia ochrannú úlohu pri manipulácií, montáži a doručovaní. Fólie je potrebné odstrániť do 2 mesiacov od doručenia produktu. Aj keď slúžia na ochranu, pri murárskych prácach neponúkajú stopercentné riešenie. Preto je potrebné použiť ešte igelitovú fóliu. Hrubé nečistoty pri murovaní odstránime napríklad murárskou štetkou.

2. Čistenie a ošetrovanie plastových okien

Rám je veľmi dôležitou súčasťou okien a nesmieme naň zabúdať. Ošetrujeme ho za pomoci klasických čistiacich prostriedkov. Tieto by však nemali obsahovať rozpúšťadlá a drsné čiastočky, nakoľko by mohli poškodiť povrch rámu. Čistiace prostriedky nanesieme na povrch handrou a rozotrieme. Necháme ich pôsobiť a po chvíli zotrieme suchou handrou.

3. Údržba tesnenia

Tesnenia z našej ponuky sa pýšia vysokou kvalitou a sú schopné plnohodnotnej prevádzky. Aj tak však časom strácajú svoju stopercentnú funkčnosť. Je však možné ich dlhoročné fungovanie zabezpečiť dôkladnou starostlivosťou. Tesnenie je potrebné aspoň raz do roka pretrieť silikónovým olejom, jelením lojom alebo mastencom. Ostane tak funkčné a tesné voči vode a prievanu. Tesniace profily PVC alebo kaučuku nemôžu prísť do styku s koncentrovanými čistidlami.

4. Odvodnenie

Neoddeliteľnou súčasťou okien sú odvodňovacie otvory, ktoré odvádzajú hromadiacu sa vodu. Otvory sa nachádzajú na vonkajšej strane plastového okna. Keďže hromadenie vody spôsobuje problém, otvory musia byť priechodné a čisté. Preto im venujte občasnú starostlivosť.

5. Údržba kovania

Kovanie je vyrobené na základe najvyšších akostných štandardov. Má potenciál dlhodobého stopercentného fungovania ak sa oň dôkladne staráme, a to minimálne dvakrát do roka. Pohyblivé časti kovania pravidelne premazávame špeciálnym olejom bez kyselín.

 

 

 

Povedzte zbohom orosovaniu okien!

Jednou z najčastejších porúch pri plastových okien je zrážanie vody na okennom ráme či skle okna z interiérovej strany. Ak sa toto zrážanie objaví v medzisklovom priestore izolačných skiel, príčina je v nedokonalom hermetickom uzatvorení tohto priestoru – za čo zodpovedá výrobca. Ak sa však vodné pary zrážajú na interiérovej strane plastového okna, môže to mať hneď niekoľko príčin, ktoré je potrebné odstrániť.

 

Nadmerná vlhkosť

Základnou príčinou zrážania vody je nadmerná koncentrácia vodnej pary v ovzduší. Tento jav sa objavuje v nedostatočne vetranej a málo vykurovanej miestnosti – napríklad v kúpeľni, kuchyni, no aj v suchých miestnostiach za veľmi chladného počasia.

 

Nevhodný výber plastového okna

Povinnosť každého kvalitného predajcu je poskytnúť zákazníkovi potrebné technické parametre. Pri správnom výbere by sme mali venovať pozornosť niekoľkým dôležitým činiteľom. Prvým je súčiniteľ škárovej priedušnosti okna (iLV), ktorý určuje schopnosť prirodzenej výmeny vzduchu medzi interiérom a exteriérom. Druhým je takzvaný koeficient prestupu tepla U (W/m2K), ktorý definuje tepelnoizolačné vlastnosti okna. Čím je hodnota nižšia, tým je kvalita plastového okna z hľadiska prestupu tepla lepšia. Kvalitnejšie zasklenie alebo rám s menšími tepelnými stratami sa prejavujú aj jeho vyššou povrchovou teplotou- kondenzácia vody na jeho povrchu je teda nižšia.

 

Nevhodné umiestnenie tepelného zdroja

Ak je zdroj tepla umiestnený pod plastovým oknom, teplý vzduch popri ňom stúpa a ohrieva okennú tabuľu, čím sa kondenzácia obmedzí. V prípade, že je zdroj tepla vzdialený od okna, tabuľa ostáva chladná a objavuje sa na nej vyzrážaná voda.

 

Nevhodné umiestnenie a osadenie okien

Najhorším spôsobom umiestnenia plastového okna je jeho osadenie do vonkajšieho líca stavby. Týmto umiestnením sa zvyšuje problém kondenzácie. Ak plastové okná osadíme tak, aby bolo možné detail napojenia zatepliť, problém nevzniká. Napríklad plastové okná, ktoré sa nachádzajú na severnej, severovýchodnej a severozápadnej strane sa rosia oveľa častejšie. Tak isto okná, ktoré sú celý deň v tieni a majú teda nižšiu teplotu, sú menej odolne voči kondenzácii.

 

Nedostatočné vykurovanie a vetranie

Ak sa okná montujú pri hrubej stavbe a všetky procesy prebiehajú v zimnom období, vysychanie stavby sa môže predĺžiť až na niekoľko rokov! Tým sa zvyšuje interiérová vlhkosť a tým pádom aj kondenzácia. Pri správnom osadení je rozhodujúca kvalitná izolácia, a to najmä v miestach prirodzených tepelných mostov (kúty a miesta s nízkym prestupom tepla) a kvalita použitého profilového systému, predovšetkým však jeho hodnota prestupu tepla. Venujte pozornosť správnemu vetraniu a vykurovaniu a znížite tak riziko orosenia okien.